مینی بیل مکانیکی لاستیکیSY65W

مینی بیل مکانیکی SY65W مجهز به سیستم هیدرولیک CLSS و سیستم کنترل بهینه سازی اتوماتیک AOCT با وزن عملیاتی  5920 kg و ظرفیت باکت 0.21 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 3490 mm؛ با موتور کوباتا ژاپن قدرت 61 اسب بخار و استاندارد آلایندگی STAGE III و سیستم گیربکس Parker با استفاده از باکیفیت ترین قطعات ایتالیایی تضمین شده می باشد

مینی بیل مکانیکی لاستیکیSY65W

مینی بیل مکانیکی SY65W مجهز به سیستم هیدرولیک CLSS و سیستم کنترل بهینه سازی اتوماتیک AOCT با وزن عملیاتی  5920 kg و ظرفیت باکت 0.21 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 3490 mm؛ با موتور کوباتا ژاپن قدرت 61 اسب بخار و استاندارد آلایندگی STAGE III و سیستم گیربکس Parker با استفاده از باکیفیت ترین قطعات ایتالیایی تضمین شده می باشد

مینی بیل مکانیکی زنجیری باغی SG8022

مینی بیل مکانیکی باغی UZ 08C مجهز به موتور Koop هوا خنک با بازدهی بالا 10 اسب بخار با وزن عملیاتی 870 kg و ظرفیت باکت 0.023 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 1715 mm؛ با قابلیت کار در فضاهای کوچک و حمل و نقل آسان مورد استقبال قرار گرفته است.

مینی بیل مکانیکی زنجیری باغی SG8022

مینی بیل مکانیکی باغی UZ 08C مجهز به موتور Koop هوا خنک با بازدهی بالا 10 اسب بخار با وزن عملیاتی 870 kg و ظرفیت باکت 0.023 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 1715 mm؛ با قابلیت کار در فضاهای کوچک و حمل و نقل آسان مورد استقبال قرار گرفته است.

مینی بیل مکانیکی زنجیریSY35U

مینی بیل مکانیکی SY35W مجهز به کابین ایمن و استاندارد و سیستم تهویه دو منظوره با وزن عملیاتی 3780 kg و ظرفیت باکت 0.12 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 3105 mm؛ با داشتن موتور قدرتمند یانمار ژاپن 27 اسب بخار و استاندارد آلایندگی STAGE III و  پمپ هیدرولیک Casappa  ایتالیا  با بهره گیری از سازه های تقویت شده و سیستم گردان با قدرت عملکرد کلی پایدارتر و قابل اطمینان تر است.

مینی بیل مکانیکی زنجیریSY35U

مینی بیل مکانیکی SY35W مجهز به کابین ایمن و استاندارد و سیستم تهویه دو منظوره با وزن عملیاتی 3780 kg و ظرفیت باکت 0.12 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 3105 mm؛ با داشتن موتور قدرتمند یانمار ژاپن 27 اسب بخار و استاندارد آلایندگی STAGE III و  پمپ هیدرولیک Casappa  ایتالیا  با بهره گیری از سازه های تقویت شده و سیستم گردان با قدرت عملکرد کلی پایدارتر و قابل اطمینان تر است.

مینی بیل مکانیکی R70W

مینی بیل مکانیکی R70W9S مجهز به کابین فول ایرکاندیشن تحت استاندارد ایمنی Fops & Rops با وزن عملیاتی 7000 kg و ظرفیت باکت 0.25 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 3820 mm؛

موتور یانمار با قدرت 61 اسب بخار و استاندارد آلایندگی 3 Tier و هیدروموتور Eaton ؛ این دستگاه با سهولت دسترسی تعمیرات مجهز به 6 درب در اطراف موتور جهت دسترسی آسان به کلیه اجزا، قطعات و انجام سرویس های مورد نیاز می باشد.

مینی بیل مکانیکی R70W

مینی بیل مکانیکی R70W9S مجهز به کابین فول ایرکاندیشن تحت استاندارد ایمنی Fops & Rops با وزن عملیاتی 7000 kg و ظرفیت باکت 0.25 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 3820 mm؛

موتور یانمار با قدرت 61 اسب بخار و استاندارد آلایندگی 3 Tier و هیدروموتور Eaton ؛ این دستگاه با سهولت دسترسی تعمیرات مجهز به 6 درب در اطراف موتور جهت دسترسی آسان به کلیه اجزا، قطعات و انجام سرویس های مورد نیاز می باشد.

مینی بیل مکانیکیUZ08C

مینی بیل مکانیکی باغی UZ 08C مجهز به موتور Koop هوا خنک با بازدهی بالا 10 اسب بخار با وزن عملیاتی  870 kg و ظرفیت باکت 0.023 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 1715 mm؛ با قابلیت کار در فضاهای کوچک و حمل و نقل آسان مورد استقبال قرار گرفته است.

مینی بیل مکانیکیUZ08C

مینی بیل مکانیکی باغی UZ 08C مجهز به موتور Koop هوا خنک با بازدهی بالا 10 اسب بخار با وزن عملیاتی  870 kg و ظرفیت باکت 0.023 متر مکعب و حداکثر عمق حفاری 1715 mm؛ با قابلیت کار در فضاهای کوچک و حمل و نقل آسان مورد استقبال قرار گرفته است.

مینی لودر موتور خارجیUZ1020

مینی لودر UZ 1020 مجهز به کابین فول ایرکاندیشن XCMG تحت استاندارد ایمنی Fops & Rops و دارای سیستم تحریک جوی استیک با وزن عملیاتی  4000 kg و ظرفیت باکت 0.6 متر مکعب  با حداکثر ارتفاع عملیاتی 4188 mm؛ با داشتن موتور قدرتمند کامینز 83 اسب بخار با قابلیت نصب بیبش از 80 نوع تجهیزات اضافی می باشد

مینی لودر موتور خارجیUZ1020

مینی لودر UZ 1020 مجهز به کابین فول ایرکاندیشن XCMG تحت استاندارد ایمنی Fops & Rops و دارای سیستم تحریک جوی استیک با وزن عملیاتی  4000 kg و ظرفیت باکت 0.6 متر مکعب  با حداکثر ارتفاع عملیاتی 4188 mm؛ با داشتن موتور قدرتمند کامینز 83 اسب بخار با قابلیت نصب بیبش از 80 نوع تجهیزات اضافی می باشد

مینی لودر موتور داخلیUZ1020E

مینی لودر UZ 1020 مجهز به کابین فول ایرکاندیشن 1020 تحت استاندارد ایمنی Fops & Rops و دارای سیستم تحریک جوی استیک با وزن عملیاتی  4000 kg و ظرفیت باکت 0.6 متر مکعب   با حداکثر ارتفاع عملیاتی 4188 mm؛ با داشتن موتور قدرتمند پرکینز 83 اسب بخار با قابلیت نصب بیبش از 80 نوع تجهیزات اضافی می باشد

مینی لودر موتور داخلیUZ1020E

مینی لودر UZ 1020 مجهز به کابین فول ایرکاندیشن 1020 تحت استاندارد ایمنی Fops & Rops و دارای سیستم تحریک جوی استیک با وزن عملیاتی  4000 kg و ظرفیت باکت 0.6 متر مکعب   با حداکثر ارتفاع عملیاتی 4188 mm؛ با داشتن موتور قدرتمند پرکینز 83 اسب بخار با قابلیت نصب بیبش از 80 نوع تجهیزات اضافی می باشد