بیل های مکانیکی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

بیل های چرخ لاستیکی

بیل های چرخ زنجیری

انتخاب بیل مکانیکی مناسب طبق این تقسیم بندی کاملا وابسته به کارومحل استفاده‌ی بیل مکانیکی دارد.

یکی از تفاوت های این دو مدل بیل مکانیکی سرعت حرکت آنهاست. سرعت بیل های چرخ لاستیکی به نسبت بیشتر از بیل های چرخ زنجیری است.

بیل های زنجیری برای کار در سطوح شیب دار مناسب هستند درحالیکه کار کردن در شیب برای یک بیل چرخ لاستیکی دشوارتر می باشد.

اگر قرار باشد در زمین های ناصاف، نرم یا شیب دار کار کنید، بیل مکانیکی چرخ زنجیری یک انتخاب خوب است. این دستگاه به علت داشتن زنجیر به راحتی می تواند بر روی سطوح ناهموار کار کند.

حمل و نقل بیل های لاستیکی بسیار راحت تر است و با جاده سازگاری بیشتری دارند، درپروژه های جاده ای و شهری که سطح زمین هموارتر است استفاده از نوع لاستیکی مناسب تر می‌باشد.

در نتیجه با در نظر گرفتن موارد استفاده و شرایط کاری می توان بهترین انتخاب را انجام داد.