تعرفـــه خــدمـــات

تعرفه تعمیرات مینی لودر
رديفشــرح عمليات تعمـيریزمان تعميرات(ساعت)دستمزد تعميرات(ریال)
1تعویض واشر سرسیلندر موتور 1248,000,000
2تعویض لوله مسی گازوئیل (پمپ سه گوش به فیلتر دوقلو)28,000,000
3تعویض واشر پمپ 416,000,000
4تعویض تسمه پروانه 312,000,000
5تعویض تسمه کولر 416,000,000
6تعویض رادیاتور روغن 1040,000,000
7تعویض رادیاتور آب 1040,000,000
8تعویض دسته موتور جلو 520,000,000
9تعویض دسته موتور عقب 520,000,000
10تعویض پمپ سه گوش 416,000,000
11بازکردن پمپ انژکتور 936,000,000
12باز و بست سوزن انژکتور 520,000,000
13فیلرگیر 416,000,000
14تعویض ترموستارت 28,000,000
15تعویض فشنگی روغن 14,000,000
16تعویض جنت آب بالا و پایین 14,000,000
17تعویض فن جلو رادیاتور روغن ( فن پرایدی) 14,000,000
18تعویض کاسه نمد جلو موتور 3.514,000,000
19بازکردن پمپ عقب موتور جهت تعویض کاسه نمد عقب موتور 936,000,000
20تعمیر استارت (بازکردن)1.56,000,000
21تعمیر دینام (بازکردن)312,000,000
22تعویض کوپله سرپمپ هیدرولیک 624,000,000
23بازکردن پمپ هیدرولیک جهت تعمیر 28,000,000
24تعمیر پمپ هیدرولیک (رکسروت)(تعویض قطعه)1040,000,000
25بازکردن پمپ ثانویه جهت (تعویض )28,000,000
26تعمیر پمپ ثانویه 416,000,000
27تعویض جوی استیک 28,000,000
28تعمیر جوی استیک624,000,000
29تعویض نیم دانه زنجیر 624,000,000
30تعویض بلبرینگ پلوس داخلی520,000,000
31تعویض دنده سر هیدروموتور 416,000,000
32بازکردن هیدرو موتور جهت تعویض416,000,000
33بازکردن هیدرو موتور جهت تعمیر832,000,000
34تعویض واشر درب باکس 1.56,000,000
35بازکردن شیلنگ برگشت از فیلتر به مخزن هیدرولیک 2.510,000,000
36تعویض فیلتر برگشت هیدرولیک 312,000,000
37بازکردن شیر هیدرولیک جهت تعمیر 416,000,000
38بازکردن شیر هیدرولیک جهت تعویض 312,000,000
39تعمیر شیر هیدرولیک ( تعویض اسپل)3.514,000,000
40بازکردن شیلنگ برگشت از شیر هیدرولیک به رادیاتور روغن2.5010,000,000
41تعویض شلینگها جوی استیک 416,000,000
42تعویض آمپر ساعت 28,000,000
43تعویض آمپر دور موتور28,000,000
44تعویض آمپر آب 28,000,000
45بازکردن داشبورد2.56,000,000
46تعویض سنسور درب 0.52,000,000
47تعویض سنسور کمربند 14,000,000
48تعویض مخزن آب شیشه شور0.52,000,000
49تعویض قفل درب کابین 14,000,000
50تعویض جک درب کابین 0.52,000,000
51تعویض جک نگهدارنده کابین0.52,000,000
52تعویض جک نگهدارنده درب روی موتور 14,000,000
53تعویض شیلنگهای بخاری 14,000,000
54تعویض شیلنگهای کولر 312,000,000
55شارژ گاز کولر2.510,000,000
56تعویض کمپرسور کولر 312,000,000
57تعویض اواپراتور کولر312,000,000
58گرفتن نشتی شیلنگهای کولر 28,000,000
59نصب جارو 2.510,000,000
60تعویض اتوماتیک استارت 14,000,000
61تعویض کابل اتصال بدنه 14,000,000
62عوض کردن فیوز ها 0.2800,000
63تعویض سیم کشی موتور کامل 624,000,000
64تعویض قفل باتری0.52,000,000
65تعویض باتری0.52,000,000
66تعویض خاموش کن 14,000,000
67تعویض میکروسوئیچ درب کابین 0.52,000,000
68تنظیم شیم لودر و بازو 28,000,000
69تعویض بوق0.2800,000
70فول کردن روغن هیدرولیک 0.2800,000
71آچار کشی 28,000,000
72بازو بست چرخ های جلو و میزون کردن آنها 624,000,000
73تنظیم فشار شیر لودر 28,000,000
74تعویض فول چرخ 520,000,000
75تعویض اتصال سریع 416,000,000
76تنظیم فشارشکن اصلی 28,000,000
77تعمیر واتر پمپ520,000,000
78تعمیر کوپلینگ 624,000,000
79تعویض قطع کن سوخت 14,000,000
80گرفتن لقی پولوس های چرخ 28,000,000
81تنظیم کردن پیکور 28,000,000
82تعویض فشنگی پمپ انژکتور 0.416,000,000
83تعویض کات آف28,000,000
84نصب موتور بر روی شاسی 624,000,000
85تعمیر موتور 50200,000,000
86تعویض فندک 14,000,000
87تعویض جک درب رو 0.52,000,000
88تعویض اشپیل 14,000,000
89تعویض پین اتصال سریع 14,000,000
90تعویض فن کولر 14,000,000
91شستشوی رادیاتور 0.24,000,000
92تعمیر موتور فن اواپراتور 28,000,000
93تعویض جعبه فیوز 416,000,000
94تعویض دوربین دنده عقب 2.510,000,000
95تعویض کانکتور پشت کابین 416,000,000
96تعویض کلید کولر اصلی 14,000,000
97تعویض ضبط صوت14,000,000
98تعویض قطع کن اصلی برق 28,000,000
99تعویض جک زیر کابین 14,000,000
100تسمه دینام14,000,000
101تعمیر اتصال سریع 624,000,000
102تعویض فن کندانسور 312,000,000
103تعويض پيچ پمپ اصلي ( حرکتي) 28,000,000
104تعويض شيشه جلو پرکينز 312,000,000
105تعويض درب باک هيدروليک0.2800,000
106تعويض درب باک گازوئيل0.2800,000
107تعويض چراغ14,000,000
108تعمير جک باکت 1.56,000,000
109تعويض هزار خاري 1.56,000,000
110تعويض مانيتور 416,000,000
111تعمير شيلنگ هاي هيدروموتور520,000,000
112تعويض واشر کاسه نمد 2.510,000,000
113نشتي گازوئيل (فيلتر دوقلو) 28,000,000
114تعويض فيلتر آبگير گازوئيل 28,000,000
115تنظيم اگزوز 1.56,000,000
116بازکردن دريچه هاي جلو کابين 28,000,000
117باز کردن دريچه هاي بلبرينگ 28,000,000
118روغن ريزي موتور 28,000,000
119تنظيم کردن فشار پمپ 14,000,000
120تعويض سيم گاز پايي 14,000,000
121نشتي گازوئيل ( منبع گازوئيل) 28,000,000
122ريختن روغن موتور 0.52,000,000
123تعمير شيلنگ درب رادياتور 14,000,000
124تعويض درب رادياتور 0.52,000,000
125تعويض پروانه 28,000,000
126تعويض کله گي 28,000,000
127تعويض سوکت ها 520,000,000
128برطرف کردن عيب سيم کشي راهنما0.52,000,000
129نصب و تعويض رله 14,000,000
130جوش دادن اهرم دينام 1.56,000,000
131تعويض آفتامات 416,000,000
132جوشکاري درب کابين 1.56,000,000
133سئولوئيد آکامالاتور 28,000,000
134گرفتن نشتي از دريچه باکس1.56,000,000
135تعويض لولا قفل درب 28,000,000
136تعويض دستگيره درب1.56,000,000
137نشتي جوي استيک 1.56,000,000
138ضديخ0.52,000,000
139آب رادياتور 0.52,000,000
140تعويض جنت هواکش28,000,000
141تعويض سيم گاز دستي 1.56,000,000
142جوشکاري قفل درب 14,000,000
143تعويض کليد دسته ليور جوي استيک 0.52,000,000
144اضافه کردن لوله به اگزوز 28,000,000
145تعمير کاتاف 28,000,000
146اصلاح رزوه سرپلوس 416,000,000
147تعمير فنر قفل درب رو 0.52,000,000
148تعمير بوق دستگاه 0.52,000,000
149آچارکشي کامل دستگاه 1.56,000,000
150تعمير فندک14,000,000
151تعويض بوق 0.2800,000
152تعمير شکستگي باکت 28,000,000
153تعويض پيچ رابط سوزن گازوئيل 0.52,000,000
154تعويض مخزن آب رادياتور14,000,000
155تعمير و نصب سنسور کمربند1.56,000,000
156تعمير و نصب سيم گاز 14,000,000
157تعويض اورينگ هاي بوش اسپول جوي استيک بازو 1.56,000,000
158نصب کانال کن روي باکت 312,000,000
159سفت کردن تسمه دينام14,000,000
160جوشکاري پايه اتاقک کابين 28,000,000
161تنظيم پمپ انژکتور 0.52,000,000
162تعويض شيلنگ جک باکت1.56,000,000
163تعويض فن اواپراتور 14,000,000
164برطرف کردن مشکل سيم دور موتور14,000,000
165نصب پايه پمپ مادر 28,000,000
166نصب پيچ قاب زنجير1.56,000,000
167تراز کردن دريچه هاي جلو دستگاه 14,000,000
168تعمير بخاري0.753,000,000
169برطرف کردن نشي شيلنگ بخاري0.753,000,000
170تنظيم سنسور کمربند 0.52,000,000
171تعويض اورينگ فيلتر گازوئيل1.56,000,000
172تعمير دينام (رفع قطعي سيم شارژ 312,000,000
173تعمير دينام(تعويض زغال) 312,000,000