کاربرد در

پروژه های راه سازی و راه داری
فرآیندهای مربوط به برف روبی
پروژه های ساختمانی
عملیات تسطیح
عملیات جابجایی و بالا بری
جنگلداری
فرآیندهای گلخانه ای
مزارع کشاورزی
فرم درخواست مشاورههرس کن

گریدر

بیل بکهو

باکت مخصوص

تریلر

treiler

میکسر

mikser

جاروب

jarob