چشم انداز

دستیابی به جایگاهی شایسته در بازارهای داخلی و خارجی و رفع چالش های دنیای واقعی مشتریان و استفاده از مزیت نسبی کسب و کار.

ماموریت

تولید و عرضه محصولات منطبق با نیازها و انتظارات مشتریان
تقویت روابط معتبر و شفاف و طولانی با مصرف کنندگان، فروشندگان، کارکنان، تامین کنندگان و سرمایه گذاران
کمک به توسعه جامعه و سازگار با محیط زیست